Final
10/02/2013 18:30 Nigeria Nigeria - Burkina Faso Burkina Faso