Group 7
04/09/2015 Azerbaijan Azerbaijan - Austria Austria -:-
08/09/2015 Azerbaijan Azerbaijan - Germany Germany -:-
08/09/2015 Austria Austria - Russia Russia -:-
09/10/2015 Austria Austria - Azerbaijan Azerbaijan -:-
09/10/2015 Germany Germany - Finland Finland -:-
13/10/2015 Faroe Islands Faroe Islands - Germany Germany -:-
13/11/2015 Germany Germany - Azerbaijan Azerbaijan -:-
13/11/2015 Austria Austria - Finland Finland -:-
17/11/2015 Germany Germany - Austria Austria -:-
25/03/2016 Germany Germany - Faroe Islands Faroe Islands -:-
29/03/2016 Russia Russia - Germany Germany -:-
29/03/2016 Austria Austria - Faroe Islands Faroe Islands -:-
02/09/2016 Finland Finland - Austria Austria -:-
06/09/2016 Finland Finland - Germany Germany -:-
06/09/2016 Russia Russia - Austria Austria -:-
07/10/2016 Germany Germany - Russia Russia -:-
07/10/2016 Faroe Islands Faroe Islands - Austria Austria -:-
11/10/2016 Austria Austria - Germany Germany -:-
Play-offs
07/11/2016 N.N. - N.N. -:-
15/11/2016 N.N. - N.N. -:-