Squad
Appearances
sorting
Name
Jun Amano 2323' 26 26 - 2 3 2 - -
Hiroki Iikura 2340' 26 26 - - - 1 - -
Yuji Nakazawa 2340' 26 26 - - 1 - - -
Quenten Martinus 2074' 24 24 - 9 5 5 - -
Manabu Saito 2141' 24 24 - 2 1 2 - -
Hugo Vieira 1333' 22 13 9 11 8 2 - -
Ken Matsubara 1679' 22 19 3 4 1 5 - -
Miloš Degenek 1871' 21 21 - 1 - - - -
Takahiro Ogihara 1447' 21 15 6 2 1 3 - -
Takashi Kanai 1626' 19 19 - 5 2 5 - -
Takuya Kida 1416' 18 15 3 2 - 2 - -
Ryosuke Yamanaka 1116' 15 12 3 1 1 2 - -
David Babunski 801' 14 10 4 9 2 1 - -
Naoki Maeda 569' 14 6 8 3 3 - - -
Kosuke Nakamachi 838' 14 10 4 3 1 3 - -
Cayman Togashi 476' 14 6 8 6 2 - - -
Sho Ito 568' 10 7 3 3 - 1 - -
Keita Endo 69' 7 - 7 - - - - -
Yuzo Kurihara 130' 5 1 4 - - - - -
Jeong-su Park 360' 4 4 - - - - - -
Ikki Arai 216' 3 2 1 1 - - - -
Takumi Shimohira 7' 1 - 1 - - - - -
Teruhito Nakagawa - - - - - - - - -
Kensei Nakashima - - - - - - - - -
Ippei Shinozuka - - - - - - - - -
Daichi Sugimoto - - - - - - - - -
Ryo Takano - - - - - - - - -
Gaku Harada - - - - - - - - -
Hiroyuki Sakamoto - - - - - - - - -
Ayaki Suzuki - - - - - - - - -
Kota Yamada - - - - - - - - -
Kaina Yoshio - - - - - - - - -