Squad
Appearances
sorting
Name
Jun Amano 810' 9 9 - - - 2 - -
David Babunski 581' 9 7 2 6 2 - - -
Miloš Degenek 810' 9 9 - - - - - -
Hugo Vieira 422' 9 4 5 4 2 1 - -
Hiroki Iikura 810' 9 9 - - - - - -
Yuji Nakazawa 810' 9 9 - - 1 - - -
Takashi Kanai 696' 8 8 - 1 1 1 - -
Takuya Kida 709' 8 7 1 - - 1 - -
Quenten Martinus 647' 8 8 - 4 2 4 - -
Ken Matsubara 655' 8 8 - 3 - 2 - -
Manabu Saito 720' 8 8 - - - - - -
Sho Ito 271' 6 3 3 2 - 1 - -
Naoki Maeda 303' 6 3 3 1 1 - - -
Keita Endo 62' 5 - 5 - - - - -
Kosuke Nakamachi 114' 4 2 2 1 - - - -
Takahiro Ogihara 133' 4 1 3 1 - - - -
Ikki Arai 216' 3 2 1 1 - - - -
Cayman Togashi 141' 2 2 - 2 1 - - -
Yuzo Kurihara - 1 - 1 - - - - -
Teruhito Nakagawa - - - - - - - - -
Jeong-su Park - - - - - - - - -
Daichi Sugimoto - - - - - - - - -
Ryo Takano - - - - - - - - -
Ryosuke Yamanaka - - - - - - - - -
Gaku Harada - - - - - - - - -
Kensei Nakashima - - - - - - - - -
Hiroyuki Sakamoto - - - - - - - - -
Takumi Shimohira - - - - - - - - -
Ayaki Suzuki - - - - - - - - -
Kaina Yoshio - - - - - - - - -