Squad
Appearances
sorting
Name
Hiroki Iikura 3060' 34 34 - - - 1 - -
Yuji Nakazawa 3060' 34 34 - - 1 - - -
Jun Amano 2941' 33 33 - 3 5 4 - -
Quenten Martinus 2377' 29 27 2 10 5 8 - -
Hugo Vieira 1730' 28 18 10 14 10 2 - -
Ken Matsubara 1954' 26 22 4 5 1 5 - -
Takahiro Ogihara 1742' 26 18 8 2 1 4 - -
Miloš Degenek 2193' 25 25 - 2 - 2 - -
Manabu Saito 2213' 25 25 - 3 1 2 - -
Takuya Kida 1853' 23 20 3 4 - 3 - -
Kosuke Nakamachi 1473' 22 17 5 3 2 3 - -
Ryosuke Yamanaka 1746' 22 19 3 1 1 3 - -
Takashi Kanai 1722' 21 21 - 7 2 5 - -
David Babunski 1189' 20 15 5 12 3 1 - -
Naoki Maeda 898' 19 10 9 6 4 - - -
Cayman Togashi 560' 16 6 10 6 2 - - -
Sho Ito 834' 15 10 5 5 2 1 - -
Keita Endo 464' 14 3 11 2 1 1 - -
Yuzo Kurihara 236' 8 2 6 - - - - -
Jeong-su Park 668' 8 7 1 - - - - -
Ippei Shinozuka 164' 6 2 4 2 1 - - -
Takumi Shimohira 367' 5 4 1 - - - - -
Ikki Arai 216' 3 2 1 1 - - - -
Teruhito Nakagawa - - - - - - - - -
Kensei Nakashima - - - - - - - - -
Daichi Sugimoto - - - - - - - - -
Ryo Takano - - - - - - - - -
Gaku Harada - - - - - - - - -
Hiroyuki Sakamoto - - - - - - - - -
Ayaki Suzuki - - - - - - - - -
Kota Yamada - - - - - - - - -
Kaina Yoshio - - - - - - - - -