Squad
Appearances
sorting
Name
Jun Amano 1620' 18 18 - - 1 2 - -
Hiroki Iikura 1620' 18 18 - - - 1 - -
Yuji Nakazawa 1620' 18 18 - - 1 - - -
Takashi Kanai 1468' 17 17 - 4 2 3 - -
Hugo Vieira 945' 16 9 7 9 6 1 - -
Quenten Martinus 1364' 16 16 - 5 3 4 - -
Manabu Saito 1423' 16 16 - 1 - - - -
Miloš Degenek 1241' 14 14 - 1 - - - -
Ken Matsubara 1110' 14 13 1 4 1 4 - -
Takahiro Ogihara 803' 13 8 5 1 - 1 - -
David Babunski 775' 12 10 2 9 2 1 - -
Takuya Kida 979' 11 10 1 - - 1 - -
Sho Ito 568' 10 7 3 3 - 1 - -
Naoki Maeda 466' 10 5 5 3 3 - - -
Kosuke Nakamachi 564' 9 7 2 1 1 2 - -
Cayman Togashi 166' 7 2 5 2 2 - - -
Ryosuke Yamanaka 396' 7 4 3 1 1 - - -
Keita Endo 69' 6 - 6 - - - - -
Yuzo Kurihara 130' 4 1 3 - - - - -
Ikki Arai 216' 3 2 1 1 - - - -
Jeong-su Park 270' 3 3 - - - - - -
Takumi Shimohira 7' 1 - 1 - - - - -
Teruhito Nakagawa - - - - - - - - -
Kensei Nakashima - - - - - - - - -
Daichi Sugimoto - - - - - - - - -
Ryo Takano - - - - - - - - -
Gaku Harada - - - - - - - - -
Hiroyuki Sakamoto - - - - - - - - -
Ayaki Suzuki - - - - - - - - -
Kota Yamada - - - - - - - - -
Kaina Yoshio - - - - - - - - -