Squad
Appearances
sorting
Name
Jun Amano 1350' 15 15 - - 1 2 - -
Hiroki Iikura 1350' 15 15 - - - 1 - -
Yuji Nakazawa 1350' 15 15 - - 1 - - -
Miloš Degenek 1241' 14 14 - 1 - - - -
Takashi Kanai 1210' 14 14 - 3 2 2 - -
Quenten Martinus 1184' 14 14 - 5 2 4 - -
Hugo Vieira 684' 13 6 7 6 5 1 - -
Ken Matsubara 1098' 13 13 - 4 1 4 - -
Manabu Saito 1153' 13 13 - 1 - - - -
David Babunski 704' 11 9 2 8 2 - - -
Takuya Kida 979' 11 10 1 - - 1 - -
Sho Ito 568' 10 7 3 3 - 1 - -
Takahiro Ogihara 533' 10 5 5 1 - 1 - -
Naoki Maeda 447' 9 5 4 3 2 - - -
Keita Endo 69' 6 - 6 - - - - -
Kosuke Nakamachi 294' 6 4 2 1 - 1 - -
Yuzo Kurihara 130' 4 1 3 - - - - -
Cayman Togashi 157' 4 2 2 2 2 - - -
Ryosuke Yamanaka 133' 4 1 3 - - - - -
Ikki Arai 216' 3 2 1 1 - - - -
Teruhito Nakagawa - - - - - - - - -
Kensei Nakashima - - - - - - - - -
Jeong-su Park - - - - - - - - -
Takumi Shimohira - - - - - - - - -
Daichi Sugimoto - - - - - - - - -
Ryo Takano - - - - - - - - -
Gaku Harada - - - - - - - - -
Hiroyuki Sakamoto - - - - - - - - -
Ayaki Suzuki - - - - - - - - -
Kota Yamada - - - - - - - - -
Kaina Yoshio - - - - - - - - -