Squad
Appearances
sorting
Name
Jun Amano 2851' 32 32 - 3 4 3 - -
Hiroki Iikura 2880' 32 32 - - - 1 - -
Yuji Nakazawa 2880' 32 32 - - 1 - - -
Quenten Martinus 2377' 29 27 2 10 5 8 - -
Hugo Vieira 1550' 26 16 10 13 10 2 - -
Ken Matsubara 1864' 25 21 4 5 1 5 - -
Takahiro Ogihara 1652' 25 17 8 2 1 4 - -
Manabu Saito 2213' 25 25 - 3 1 2 - -
Miloš Degenek 2103' 24 24 - 2 - 1 - -
Takuya Kida 1768' 22 19 3 3 - 2 - -
Takashi Kanai 1642' 20 20 - 6 2 5 - -
Kosuke Nakamachi 1378' 20 16 4 3 2 3 - -
Ryosuke Yamanaka 1566' 20 17 3 1 1 2 - -
David Babunski 1022' 18 13 5 11 3 1 - -
Naoki Maeda 740' 17 8 9 5 3 - - -
Cayman Togashi 560' 16 6 10 6 2 - - -
Sho Ito 811' 13 10 3 5 2 1 - -
Keita Endo 419' 12 3 9 2 1 1 - -
Yuzo Kurihara 236' 8 2 6 - - - - -
Jeong-su Park 578' 7 6 1 - - - - -
Takumi Shimohira 277' 4 3 1 - - - - -
Ippei Shinozuka 97' 4 1 3 1 1 - - -
Ikki Arai 216' 3 2 1 1 - - - -
Teruhito Nakagawa - - - - - - - - -
Kensei Nakashima - - - - - - - - -
Daichi Sugimoto - - - - - - - - -
Ryo Takano - - - - - - - - -
Gaku Harada - - - - - - - - -
Hiroyuki Sakamoto - - - - - - - - -
Ayaki Suzuki - - - - - - - - -
Kota Yamada - - - - - - - - -
Kaina Yoshio - - - - - - - - -