Sài Gòn FC 25/11/2017 Hải Phòng FC
3:0
Hà Nội FC 10/03/2018 Hải Phòng FC
-:-