V.League 1 22. Round 23/08/2015 H Hà Nội T&T 1:2 (0:0)
V.League 1 23. Round 28/08/2015 A QNK Quảng Nam 0:5 (0:3)
V.League 1 24. Round 01/09/2015 H Binh Dương FC 0:0 (0:0)
V.League 1 25. Round 13/09/2015 A Thanh Hóa FC 1:0 (0:0)
V.League 1 26. Round 20/09/2015 H Sông Lam Nghệ An 2:2 (1:1)
V.League 1 1. Round 20/02/2016 A Sông Lam Nghệ An -:-
Fixtures & Results »