Referee Country W D L
Zhenlu Shi 7 0 1 6 1 3 0 0
Di Wang 6 3 1 2 0 1 0 0
Caiwei Liang 5 1 1 3 0 2 0 0
Li Ma 5 2 1 2 0 1 0 0
Zhe Wang 5 1 2 2 0 1 0 0
Jin Wang 4 0 0 4 1 0 0 0
Chunhan Gu 4 1 0 3 0 0 0 0
Xing Guan 4 1 1 2 0 0 1 0
Minghui Niu 4 1 0 3 0 1 0 0
Xiufeng Liu 3 1 1 1 1 0 0 0
Tao Wan 3 0 1 2 1 1 0 0
Kun Ai 3 0 2 1 0 1 1 0
Ming Fu 3 2 0 1 0 1 0 0
Li Jun 3 1 0 2 0 0 0 0
Haixin Li 3 0 1 2 0 1 0 0
Yinhao Shen 3 0 0 3 0 0 0 0
Wei Zhen 3 0 2 1 0 2 0 0
Zheng Li 2 0 1 1 1 0 0 0
Zhizhi Zhao 2 1 0 1 1 0 0 0
Gang Chen 2 0 2 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Kai He 2 1 0 1 0 1 0 0
Memetjan Memetjan 2 0 1 1 0 0 0 0
Shunqi Tang 2 0 1 1 0 0 0 0
Jing Wang 2 0 0 2 0 1 0 0
Jun Xia 2 1 0 1 0 0 0 0
Qi Xing 2 1 0 1 0 0 0 0
Xiaochen Zhang 2 0 0 2 0 0 0 0
Wenbin Zhu 2 2 0 0 0 0 0 0
Fuxin Xu 1 1 0 0 1 0 0 0
Chao Zhang 1 0 1 0 1 0 0 0
Long Zhang 1 0 1 0 1 0 0 0
Yong Cui 1 0 0 1 0 0 0 0
Yige Dai 1 0 0 1 0 0 0 0
Qi Fan 1 0 1 0 0 0 0 0
Shuran Gan 1 1 0 0 0 0 0 0
Baolong Guo 1 0 1 0 0 0 0 0
Xiaohu Hei 1 1 0 0 0 1 0 0
Yi Huang 1 1 0 0 0 0 0 0
Yejun Huang 1 1 0 0 0 0 0 0
Jingyuan Jin 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Zhong Jun 1 0 0 1 0 0 0 0
Hyung-jin Ko 1 1 0 0 0 0 1 0
Haihe Li 1 0 1 0 0 0 0 0
Zhao Liu 1 1 0 0 0 1 0 0
Milorad Mažić 1 0 0 1 0 0 0 0
Zihao Su 1 0 0 1 0 0 0 0
Lei Sun 1 1 0 0 0 1 0 0
Shengyu Sun 1 1 0 0 0 0 0 0
Wei Wang 1 1 0 0 0 0 0 0
Liying Wu 1 1 0 0 0 0 0 0
Xing Xiong 1 0 1 0 0 0 0 0
Fuxin Xu 1 0 0 1 0 1 0 0
Hang Xu 1 0 0 1 0 0 0 0
Qiangqiang Xu 1 0 1 0 0 0 0 0
Kaizi Yang 1 0 0 1 0 0 0 0
Miao Zhang 1 0 0 1 0 0 0 0
Gang Zhou 1 0 0 1 0 0 0 0