Referee Country W D L
Yury Aponasenko 2 2 0 0 0 0 0 0
Igor Fedotov 2 0 1 1 0 0 0 0
Sergey Kulikov 2 0 1 1 0 0 0 0
Timur Arslanbekov 1 0 0 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Fisenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Fursa 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Galimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Kostevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Kirill Levnikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Matyunin 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 1 0 1 0 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Denis Shpilev 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Turbin 1 0 0 1 0 0 0 0
Lasha Verulidze 1 0 0 1 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 1 1 0 0 0 0 0 0