Referee Country W D L
Evgen Aranovskiy 10 4 1 5 0 1 0 0
Mikola Balakin 9 4 2 3 3 1 0 0
Anatoliy Abdula 9 3 3 3 2 0 0 0
Yuriy Mozharovsky 8 1 4 3 1 0 0 0
Sergey Boyko 7 4 2 1 1 0 0 0
Yaroslav Kozyk 7 3 2 2 0 2 0 0
Vitali Romanov 6 2 2 2 2 0 0 0
Oleksandr Derdo 6 1 1 4 0 1 0 0
Maksim Kozyryatskiy 5 3 1 1 1 2 0 0
Sergiy Berezka 5 1 1 3 0 0 0 0
Kateryna Monzul 5 1 2 2 0 1 0 0
Mykola Kryvonosov 4 2 1 1 2 0 0 0
Yuri Hrysio 4 2 2 0 1 0 0 0
Igor Paskhal 4 3 0 1 1 1 0 0
Konstantin Trukhanov 4 1 2 1 1 0 0 0
Ivan Bondar 4 1 1 2 0 0 0 0
Dmytro Bondarenko 4 2 1 1 0 0 0 0
Dmitry Kutakov 4 1 2 1 0 0 0 0
Yuriy Vaks 3 1 1 1 1 1 0 0
Oleksandr Golovkov 2 1 0 1 1 0 0 0
Referee Country W D L
Evgen Gerenda 2 0 1 1 0 0 0 0
Vladimir Novokhatniy 2 0 2 0 0 0 0 0
Miroslav Zelinka 1 0 0 1 1 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 0 1 0 1 0 0 0
John Beaton 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleksandr Bilokur 1 0 1 0 0 0 0 0
Tamás Bognár 1 0 1 0 0 1 0 0
Oliver Drachta 1 1 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Ivanov 1 0 1 0 0 0 0 0
Yury Ivanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmytro Kryvushkin 1 1 0 0 0 0 0 0
Gediminas Mažeika 1 0 0 1 0 0 0 0
Dimitar Meckarovski 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleh Oriekhov 1 0 0 1 0 0 0 0
Denys Shurman 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergiy Skrypak 1 1 0 0 0 0 0 0
Anatolіy Zhosan 1 1 0 0 0 0 0 0
Oleg Zubarev 1 1 0 0 0 0 0 0