1st(1st leg) Jeonbuk FC - Al Karamah 2:0
2nd (2nd leg) Al Karamah - Jeonbuk FC 2:1
1st(1st leg): 01/11/2006 10:00 2nd (2nd leg): 08/11/2006 17:00 Winner: Jeonbuk FC