1st(1st leg) Jeonbuk FC - Ulsan Hyundai 2:3
2nd (2nd leg) Ulsan Hyundai - Jeonbuk FC 1:4
1st(1st leg): 27/09/2006 11:00 2nd (2nd leg): 18/10/2006 11:30 Winner: Jeonbuk FC
1st(1st leg) Al Karamah - Qadsia SC 0:0
2nd (2nd leg) Qadsia SC - Al Karamah 0:1
1st(1st leg): 27/09/2006 19:30 2nd (2nd leg): 18/10/2006 19:30 Winner: Al Karamah