Squad
Appearances
sorting
Name
Viktoriya Kazakevich 244' 3 3 - 1 - - - -
Anastasia Kharlanova 224' 3 2 1 - 2 - - -
Anna Kozyupa 270' 3 3 - - - - - -
Tatyana Krasnova 109' 3 1 2 2 - 1 - -
Ksenia Kubichnaya 270' 3 3 - - - - - -
Anastasia Linnik 270' 3 3 - - - 1 - -
Karina Olkhovik 190' 3 3 - 3 2 - - -
Anna Pilipenko 270' 3 3 - - - - - -
Anastasia Shcherbachenia 270' 3 3 - - 3 - - -
Anastasia Shuppo 199' 3 2 1 2 - 1 - -
Yulia Slesarchik 270' 3 3 - - - - - -
Natalia Voskobovich 270' 3 3 - - - - - -
Anastasia Shlapakova 28' 2 - 2 - - - - -
Yuliya Duben 3' 1 - 1 - - - - -
Anastaisya Kunitskaya 26' 1 - 1 - - - - -
Darya Stezhko 11' 1 - 1 - - - - -
Margarita Yushko 46' 1 1 - 1 - - - -
Tatyana Chistik - - - - - - - - -
Ekaterina Dudko - - - - - - - - -
Polina Girchits - - - - - - - - -
Lyubov Gudchenko - - - - - - - - -
Ekaterina Kovalchuk - - - - - - - - -
Vita Nikolaenko - - - - - - - - -
Anastasiya Novikova - - - - - - - - -
Polina Shatilenya - - - - - - - - -