Squad
Appearances
sorting
Name
Shuichi Gonda 450' 5 5 - - - - - -
Takumi Minamino 384' 5 5 - 4 6 - - -
Maya Yoshida 424' 5 5 - 1 1 - - -
Junya Ito 282' 4 3 1 1 2 - - -
Yuto Nagatomo 360' 4 4 - - 1 - - -
Shoya Nakajima 247' 4 3 1 2 1 - - -
Hiroki Sakai 328' 4 4 - 1 - - - -
Gaku Shibasaki 360' 4 4 - - - - - -
Wataru Endo 257' 3 3 - 1 1 1 - -
Daichi Kamada 173' 3 2 1 2 2 - - -
Kensuke Nagai 167' 3 2 1 2 1 - - -
Takehiro Tomiyasu 251' 3 3 - 1 - - - -
Takuma Asano 52' 2 - 2 - 2 - - -
Ritsu Doan 155' 2 2 - 1 - - - -
Genki Haraguchi 110' 2 1 1 - 1 - - -
Kento Hashimoto 180' 2 2 - - - - - -
Takefusa Kubo 13' 2 - 2 - - - - -
Yuya Osako 180' 2 2 - - 3 - - -
Musashi Suzuki 17' 2 - 2 - - - - -
Naomichi Ueda 180' 2 2 - - - - - -
Koki Anzai 32' 1 - 1 - - - - -
Kyogo Furuhashi 19' 1 - 1 - 2 - - -
Shinnosuke Hatanaka 19' 1 - 1 - - - - -
Sho Inagaki 26' 1 - 1 - 2 - - -
Ken Matsubara 90' 1 1 - - - - - -
Hidemasa Morita 46' 1 1 - 1 1 - - -
Shinnosuke Nakatani 26' 1 - 1 - - - - -
Ryoya Ogawa 90' 1 1 - - - - - -
Hotaru Yamaguchi 13' 1 - 1 - - - - -
Ataru Esaka - - - - - - - - -
Ko Itakura - - - - - - - - -
Hayao Kawabe - - - - - - - - -
Eiji Kawashima - - - - - - - - -
Daiya Maekawa - - - - - - - - -
Sei Muroya - - - - - - - - -
Shusaku Nishikawa - - - - - - - - -
Sho Sasaki - - - - - - - - -
Daniel Schmidt - - - - - - - - -
Yasuto Wakizaka - - - - - - - - -
Miki Yamane - - - - - - - - -