Squad
Appearances
sorting
Name
Adam Adakhajiev 431' 5 5 - 3 - - - -
Dmitriy Bachek 170' 5 1 4 1 1 - - -
Ramazan Karimov 92' 5 - 5 - 1 2 - -
Gevorg Najaryan 450' 5 5 - - - 1 - -
Oralkhan Omirtayev 328' 5 5 - 5 1 - - -
Rauan Orynbassar 450' 5 5 - - - - - -
Zhanali Pairuz 381' 5 4 1 2 - 2 - -
Sultan Sagnayev 450' 5 5 - - - 2 - -
Mukhammejan Seisen 450' 5 5 - - - 1 - -
Nuraly Alip 360' 4 4 - - - 3 - -
Akmal Bakhtiyarov 291' 4 4 - 4 1 - - -
Vladislav Prokopenko 18' 3 - 3 - 1 1 - 1
Yerkebulan Seidakhmet 263' 3 3 - 3 1 2 - -
Sagadat Tursynbay 270' 3 3 - - - - - -
Talgat Kussyapov 169' 2 2 - 1 - 1 - -
Ramazan Orazov 78' 2 1 1 1 - 1 - -
Vyacheslav Shvyrev 139' 2 2 - 2 1 - - -
Lev Skvortsov 13' 2 - 2 - - - - -
Sultanbek Astanov 19' 1 - 1 - - 1 - -
Gavril Kan 8' 1 - 1 - - - - -
Dinmuhammed Kashken - 1 - 1 - - - - -
Alibek Kassym 90' 1 1 - - - - - -
Arman Kenessov - 1 - 1 - - 1 - -
Artur Shushenachev - 1 - 1 - - - - -
Vadim Yakovlev - 1 - 1 - - - - -
Elkhan Astanov - - - - - - - - -
Orken Makhan - - - - - - - - -
Bekkhan Shayzada - - - - - - - - -
Niyaz Shugaev - - - - - - - - -
Danil Ustimenko - - - - - - - - -
Georgiy Zakharenko - - - - - - - - -
Yesen Zhasanov - - - - - - - - -
Madi Aitore - - - - - - - - -
Zhaslan Kairkenov - - - - - - - - -
Jean-Ali Payruz - - - - - - - - -