Squad
Appearances
sorting
Name
Adam Adakhajiev 172' 2 2 - 1 - - - -
Nuraly Alip 180' 2 2 - - - 1 - -
Dmitriy Bachek 53' 2 - 2 - 1 - - -
Akmal Bakhtiyarov 127' 2 2 - 2 1 - - -
Ramazan Karimov 24' 2 - 2 - 1 - - -
Gevorg Najaryan 180' 2 2 - - - - - -
Oralkhan Omirtayev 126' 2 2 - 2 - - - -
Rauan Orynbassar 180' 2 2 - - - - - -
Zhanali Pairuz 178' 2 2 - 1 - - - -
Vladislav Prokopenko 7' 2 - 2 - 1 1 - -
Sultan Sagnayev 180' 2 2 - - - - - -
Yerkebulan Seidakhmet 173' 2 2 - 2 1 1 - -
Mukhammejan Seisen 180' 2 2 - - - - - -
Sagadat Tursynbay 180' 2 2 - - - - - -
Gavril Kan 8' 1 - 1 - - - - -
Lev Skvortsov 2' 1 - 1 - - - - -
Elkhan Astanov - - - - - - - - -
Sultanbek Astanov - - - - - - - - -
Bekkhan Shayzada - - - - - - - - -
Artur Shushenachev - - - - - - - - -
Niyaz Shugaev - - - - - - - - -
Vyacheslav Shvyrev - - - - - - - - -
Danil Ustimenko - - - - - - - - -