Squad
Appearances
sorting
Name
Edmilson 3048' 34 34 - 1 16 1 - -
Robson Ponte 2345' 29 27 2 8 9 5 - -
Yosuke Kashiwagi 2839' 34 33 1 11 4 4 - -
Yuki Abe 1745' 20 20 - 2 3 2 - -
Sergio Escudero 735' 17 5 12 1 3 4 - -
Genki Haraguchi 1139' 26 10 16 7 2 - - -
Wilfried Sanou 1857' 26 22 4 13 2 4 - -
Tatsuya Tanaka 1394' 22 19 3 15 2 - - -
Tomoya Ugajin 1838' 26 21 5 6 2 5 - -
Satoshi Horinouchi 553' 20 4 16 2 1 - - -
Hajime Hosogai 2218' 28 25 3 7 1 8 - -
Matthew Špiranović 984' 13 12 1 2 1 1 - -
Hiroyuki Takasaki 152' 5 1 4 2 1 1 - -
Mizuki Hamada 56' 4 1 3 1 - 1 - -
Yusuke Hayashi - 1 - 1 - - - - -
Tadaaki Hirakawa 2228' 26 25 1 4 - 1 - -
Nobuhiro Kato - - - - - - - - -
Takuya Nagata - - - - - - - - -
Takuya Okamoto 667' 9 7 2 2 - 1 - -
Koki Otani - - - - - - - - -
Keita Suzuki 725' 17 7 10 5 - 1 - -
Naohiro Takahara 74' 4 - 4 - - - - -
Shunki Takahashi 950' 14 11 3 5 - - - -
Keisuke Tsuboi 2635' 31 28 3 2 - 2 - -
Shunsuke Tsutsumi 9' 1 - 1 - - - - -
Tsukasa Umesaki 17' 2 - 2 - - - - -
Naoki Yamada 165' 3 2 1 1 - - - -
Nobuhisa Yamada 2307' 27 26 1 2 - 4 - 1
Norihiro Yamagishi 3060' 34 34 - - - 1 - -
Mohammed Faisal - - - - - - - - -
Yoshiya Nishizawa - - - - - - - - -