Period Manager Country born
25/12/2017 - 30/06/2018 Georgios Korakakis Greece 09/02/1976
20/12/2017 - 25/12/2017 Giannis Tziviloglou Greece 10/04/1976
01/07/2017 - 20/12/2017 Marcello Troisi Brazil 09/03/1976
05/04/2017 - 30/06/2017 Stathis Stathopoulos Greece 08/11/1958
31/12/2016 - 04/04/2017 Nikos Kourbanas Greece 22/03/1962
18/12/2016 - 30/12/2016 Takis Pantelis Greece 18/05/1955
01/07/2016 - 17/12/2016 Takis Gonias Greece 06/10/1971
29/12/2011 - 18/12/2012 Nikos Pantelis Greece 06/10/1959
23/03/2011 - 30/06/2011 Apostolos Charalampidis Greece 04/07/1968
27/10/2005 - 30/06/2006 Ilie Dumitrescu Romania 06/01/1969
18/10/2005 - 27/10/2005 Evangelos Goutis Greece 05/02/1973
01/07/2005 - 18/10/2005 Stoicho Mladenov Bulgaria 12/04/1957
13/12/2003 - 30/06/2005 Takis Lemonis Greece 13/01/1960
15/01/2003 - 07/12/2003 Babis Tennes Greece 17/11/1953
13/11/2002 - 14/01/2003 Vangelis Vlachos Greece 28/04/1962
06/09/2002 - 12/11/2002 Nikos Anastopoulos Greece 22/01/1958
23/10/2001 - 05/09/2002 Nikos Kourbanas Greece 22/03/1962
01/07/2001 - 30/06/2002 Nick Theodorakopoulos Australia 22/06/1964