KF Elbasani Season 2016/2017 1 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2015/2016 1 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2014/2015 5 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2010/2011 22 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2009/2010 6 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2008/2009 27 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2007/2008 27 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2006/2007 28 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2005/2006 31 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2004/2005 16 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2003/2004 16 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2002/2003 11 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2001/2002 5 Players/Coaches
KF Elbasani Season 2000/2001 3 Players/Coaches
KF Elbasani Season 1999/2000 6 Players/Coaches
KF Elbasani Season 1998/1999 7 Players/Coaches
KF Elbasani Season 1997/1998 10 Players/Coaches
KF Elbasani Season 1996/1997 9 Players/Coaches
KF Elbasani Season 1995/1996 5 Players/Coaches
KF Elbasani Season 1994/1995 6 Players/Coaches
KF Elbasani Season 1993/1994 8 Players/Coaches
KF Elbasani Season 1992/1993 11 Players/Coaches
KF Elbasani Season 1991/1992 21 Players/Coaches
KF Elbasani Season 1990/1991 4 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1989/1990 3 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1988/1989 3 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1987/1988 3 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1986/1987 3 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1985/1986 3 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1984/1985 15 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1983/1984 13 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1982/1983 3 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1981/1982 3 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1980/1981 2 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1979/1980 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1978/1979 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1977/1978 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1976/1977 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1975/1976 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1974/1975 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1972/1973 2 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1971/1972 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1970/1971 2 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1969/1970 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1968/1969 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1967/1968 2 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1966/1967 2 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1965/1966 2 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1964/1965 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1963/1964 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1962/1963 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1961/1962 1 Players/Coaches
KS Labinoti Elbasan Season 1960/1961 1 Players/Coaches
KS Bashkimi Season 1946/1947 1 Players/Coaches