Period Manager Country born
03/12/2017 - 31/12/2018 Jiong Zhu China 07/05/1973
26/11/2016 - 28/11/2017 Juan Martínez Spain 23/06/1964
30/05/2016 - 25/11/2016 Gary White England 25/07/1974
04/12/2015 - 29/05/2016 Sang-Ho Kim South Korea 05/10/1964
13/04/2015 - 31/12/2015 Junwei Liu China 01/05/1976
30/09/2014 - 12/04/2015 Guo Guangqi China 27/09/1965
30/11/2013 - 29/09/2014 Yaodong Cheng China 06/06/1967
08/07/2013 - 29/11/2013 Guo Guangqi China 27/09/1965
01/01/2009 - 07/07/2013 Jiong Zhu China 07/05/1973