Andijon PFK Season 2015/2016 2 Players/Coaches
Andijon PFK Season 2014/2015 1 Players/Coaches
Andijon PFK Season 2013/2014 3 Players/Coaches
Andijon PFK Season 2012/2013 2 Players/Coaches
Andijon PFK Season 2011/2012 3 Players/Coaches
Andijon PFK Season 2010/2011 3 Players/Coaches
Andijon PFK Season 2009/2010 3 Players/Coaches
Andijon PFK Season 2008/2009 16 Players/Coaches
Andijon PFK Season 2007/2008 1 Players/Coaches
Andijon PFK Season 2002/2003 1 Players/Coaches
Andijon PFK Season 2001/2002 1 Players/Coaches
Andijon PFK Season 2000/2001 1 Players/Coaches
Andijon PFK Season 1999/2000 1 Players/Coaches
Andijon PFK Season 1996/1997 1 Players/Coaches
Andijon PFK Season 1989/1990 1 Players/Coaches
Andijon PFK Season 1988/1989 2 Players/Coaches