Houston Dynamo Season 2014/2015 4 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2013/2014 27 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2012/2013 27 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2011/2012 27 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2010/2011 27 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2009/2010 27 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2008/2009 29 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2007/2008 27 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2006/2007 29 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2005/2006 26 Players/Coaches