Houston Dynamo Season 2017/2018 29 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2016/2017 39 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2015/2016 33 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2014/2015 31 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2013/2014 30 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2012/2013 30 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2011/2012 30 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2010/2011 30 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2009/2010 28 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2008/2009 31 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2007/2008 27 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2006/2007 29 Players/Coaches
Houston Dynamo Season 2005/2006 28 Players/Coaches