Burton Albion Season 2017/2018 53 Matches
Burton Albion Season 2016/2017 49 Matches
Burton Albion Season 2015/2016 50 Matches
Burton Albion Season 2014/2015 51 Matches
Burton Albion Season 2013/2014 56 Matches
Burton Albion Season 2012/2013 55 Matches
Burton Albion Season 2011/2012 48 Matches
Burton Albion Season 2010/2011 51 Matches
Burton Albion Season 2009/2010 49 Matches
Burton Albion Season 2008/2009 46 Matches
Burton Albion Season 2007/2008 51 Matches
Burton Albion Season 2006/2007 47 Matches
Burton Albion Season 2005/2006 47 Matches
Burton Albion Season 2004/2005 42 Matches
Burton Albion Season 2003/2004 44 Matches
Burton Albion Season 2002/2003 44 Matches
Burton Albion Season 2000/2001 2 Matches
Burton Albion Season 1999/2000 2 Matches
Burton Albion Season 1998/1999 1 Matches
Burton Albion Season 1995/1996 1 Matches
Burton Albion Season 1984/1985 1 Matches