November
13/11/2014 12:00 Turkey Turkey - Poland Poland 2:1 (1:0)
13/11/2014 13:00 Spain Spain - Germany Germany
13/11/2014 13:00 Greece Greece - France France 0:0 (0:0)
14/11/2014 15:00 Scotland Scotland - Netherlands Netherlands 1:1
14/11/2014 19:45 England England - Italy Italy 3:0 (2:0)
15/11/2014 12:00 Serbia Serbia - Montenegro Montenegro 2:0 (1:0)
15/11/2014 13:00 Greece Greece - Germany Germany
15/11/2014 13:00 France France - Spain Spain
17/11/2014 12:00 Serbia Serbia - Montenegro Montenegro 0:0 (0:0)
17/11/2014 13:00 Germany Germany - France France
17/11/2014 13:00 Greece Greece - Spain Spain
18/11/2014 18:00 Netherlands Netherlands - Belgium Belgium 3:1 (1:1)
December
17/12/2014 13:30 Italy Italy - Albania Albania 3:1