September
02/09/2014 16:00 Montenegro Montenegro - Wales Wales 1:3 (1:1)
02/09/2014 19:00 Scotland Scotland - Czech Republic Czech Republic 2:2
03/09/2014 12:00 Macedonia Macedonia - Bulgaria Bulgaria 1:1 (0:0)
03/09/2014 14:00 Northern Ireland Northern Ireland - Iceland Iceland 2:2 (0:0)
03/09/2014 16:00 Slovakia Slovakia - Georgia Georgia 1:0 (1:0)
04/09/2014 15:00 Slovenia Slovenia - Poland Poland 2:2 (1:0)
04/09/2014 15:30 Estonia Estonia - Belarus Belarus 2:1 (0:1)
04/09/2014 15:30 Israel Israel - Belgium Belgium 3:0 (0:0)
04/09/2014 15:30 Serbia Serbia - France France 2:0 (1:0)
04/09/2014 16:00 Montenegro Montenegro - Wales Wales 1:2 (1:1)
05/09/2014 10:00 Slovakia Slovakia - Italy Italy 0:5 (0:2)
05/09/2014 10:30 Indonesia Indonesia - Thailand Thailand 2:6 (1:2)
05/09/2014 13:00 Vietnam Vietnam - Australia Australia 1:0 (0:0)
05/09/2014 14:00 Northern Ireland Northern Ireland - Iceland Iceland 3:1 (1:0)
05/09/2014 15:30 Hungary Hungary - Israel Israel 0:3 (0:0)
05/09/2014 16:00 France France - Ukraine Ukraine 1:2
05/09/2014 16:15 Austria Austria - Switzerland Switzerland 1:4 (0:2)
05/09/2014 17:00 Germany Germany - Netherlands Netherlands
06/09/2014 15:30 Belgium Belgium - Hungary Hungary 0:0 (0:0)
06/09/2014 15:30 Estonia Estonia - Belarus Belarus 0:0
07/09/2014 09:00 China China - Malaysia Malaysia 1:0
07/09/2014 10:30 Japan Japan - Australia Australia 4:3 (2:1)
07/09/2014 11:00 Finland Finland - Greece Greece 0:2
07/09/2014 12:35 Mexico - Iran Iran 3:1
07/09/2014 13:00 Thailand Thailand - Myanmar Myanmar 1:2 (0:0)
08/09/2014 14:30 Belgium Belgium - France France 0:7 (0:6)
08/09/2014 14:30 Ukraine Ukraine - Hungary Hungary 5:2
08/09/2014 15:30 Serbia Serbia - Israel Israel 2:1 (0:1)
08/09/2014 17:00 Germany Germany - England England
08/09/2014 19:30 Ireland Ireland - Netherlands Netherlands
09/09/2014 10:00 Latvia Latvia - Azerbaijan Azerbaijan 0:6
09/09/2014 10:30 Myanmar Myanmar - Indonesia Indonesia 3:0 (2:0)
09/09/2014 13:00 Vietnam Vietnam - Japan Japan 2:3 (1:0)
09/09/2014 18:00 Poland Poland - Italy Italy 1:2 (0:1)
10/09/2014 16:00 Croatia Croatia - Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 1:1
11/09/2014 10:30 Japan Japan - Thailand Thailand 2:1 (2:0)
11/09/2014 13:15 Vietnam Vietnam - Myanmar Myanmar 4:1 (2:0)
12/09/2014 15:00 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina - Croatia Croatia 1:1
13/09/2014 10:30 Thailand Thailand - Myanmar Myanmar 1:0 (0:0)
13/09/2014 13:00 Vietnam Vietnam - Japan Japan 0:1 (0:0)
16/09/2014 15:00 Moldova Moldova - Turkey Turkey 1:1
23/09/2014 16:00 Lithuania Lithuania - Cyprus Cyprus 1:0 (0:0)
25/09/2014 15:00 Lithuania Lithuania - Cyprus Cyprus 1:4 (1:1)
October
09/10/2014 17:30 Denmark Denmark - Ukraine Ukraine 1:0
10/10/2014 17:00 Switzerland Switzerland - Greece Greece 2:2
11/10/2014 11:00 Denmark Denmark - Ukraine Ukraine 2:2
12/10/2014 13:00 Switzerland Switzerland - Greece Greece 10:0
13/10/2014 15:00 Israel Israel - Slovakia Slovakia 0:2
15/10/2014 09:00 Israel Israel - Slovakia Slovakia 0:3 (0:1)