Angola 03/08/14 Ethiopia
Egypt 31/08/2014 Ethiopia
-:-