Squad
Appearances
sorting
Name
Yoann Arquin 262' 5 3 2 3 - - - -
Hao Fang 260' 5 4 1 4 - 1 - -
Zichang Huang 255' 5 2 3 1 - - - -
Jean Kouassi 373' 5 4 1 1 1 - - -
Hang Li 412' 5 5 - 1 - - - -
Xingqi Li 190' 5 1 4 1 - - - -
Stéphane M'bia 308' 5 4 1 - 1 1 - 1
Yinong Tian 433' 5 5 - 2 - - - -
Chongqiu Ye 255' 5 2 3 1 - - - -
Chunyu Dong 360' 4 4 - - - - - -
Xuesheng Dong 99' 4 1 3 1 - - - -
Junjian Liao 250' 4 3 1 1 - - - -
Yun Liu 169' 4 3 1 3 - - - -
Tian Ming 360' 4 4 - - - 1 - -
Honglüe Zhao 350' 4 4 - 1 1 1 - 1
Daniel Carriço 270' 3 3 - - - - - -
Yi Luo 102' 3 1 2 1 - 2 - -
Chao Li 63' 1 1 - 1 - 1 - -
Zhifeng Wang 90' 1 1 - - - - - -
Xiang Gao - - - - - - - - -
Jiawei Guo - - - - - - - - -
Yang Li - - - - - - - - -
Guoyu Lin - - - - - - - - -
Shangkun Liu - - - - - - - - -
Zhenhong Liu - - - - - - - - -
Defu Song - - - - - - - - -
Kai Wang - - - - - - - - -
Keweser Xamixidin - - - - - - - - -
Zhibo Ai - - - - - - - - -
Leo Baptistão - - - - - - - - -
Rafael Silva - - - - - - - - -
Zhiwei Song - - - - - - - - -
Boyu Yang - - - - - - - - -
Hanlin Yao - - - - - - - - -
Baizhao Zhou - - - - - - - - -