3. Round
19/03/2020 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng FC SHB Đà Nẵng FC resch.
19/03/2020 DPM Nam Dinh DPM Nam Dinh - Thể Công FC resch.
19/03/2020 Hà Nội FC Hà Nội FC - Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai resch.
20/03/2020 Hải Phòng FC Hải Phòng FC - Hồ Chí Minh City Hồ Chí Minh City resch.
20/03/2020 Than Quảng Ninh FC Than Quảng Ninh FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh resch.
20/03/2020 Sài Gòn FC Sài Gòn FC - Bình Dương FC Bình Dương FC resch.
20/03/2020 Quảng Nam FC Quảng Nam FC - FLC Thanh Hóa FLC Thanh Hóa resch.
4. Round
10/04/2020 12:00 Thể Công FC - Than Quảng Ninh FC Than Quảng Ninh FC -:-
11/04/2020 10:00 SHB Đà Nẵng FC SHB Đà Nẵng FC - Quảng Nam FC Quảng Nam FC -:-
11/04/2020 12:00 Hồ Chí Minh City Hồ Chí Minh City - Sài Gòn FC Sài Gòn FC -:-
12/04/2020 08:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội FC Hà Nội FC -:-
12/04/2020 10:00 Bình Dương FC Bình Dương FC - Hải Phòng FC Hải Phòng FC -:-
12/04/2020 10:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai - DPM Nam Dinh DPM Nam Dinh -:-
12/04/2020 10:00 FLC Thanh Hóa FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An -:-