Squad
Appearances
sorting
Goalkeeper
13 Weiguo Liu China 03/05/1992
1 Chong Zhang China 25/11/1987
19 Zhenqiang Zhang China 28/01/1993
Defender
3 Niklas Backman Sweden 13/11/1988
32 Aidi Fulangxisi China 17/12/1990
30 Xuegeng Han China 10/07/1989
24 Zhengyu Ji China 08/06/1994
5 Pengxiang Jin China 25/01/1990
27 Pengfei Shan China 07/05/1993
31 Yaopeng Wang China 18/01/1995
2 Boyu Yang China 24/06/1989
28 Xin Yue China 10/11/1995
Midfielder
25 Nashat Akram Iraq 12/09/1984
10 Tao Chen China 11/03/1985
26 Ming'an Cui China 15/11/1994
32 Eddy François China 17/12/1990
15 Qiang Jin China 15/01/1993
4 Xuepeng Li China 18/09/1988
21 Yingchen Liu China 15/01/1993
8 Peng Lü China 28/10/1989
17 Heng Quan China 30/09/1989
Shixin Wang China 09/01/1993
20 Hanchao Yu China 25/02/1987
39 Jiaqi Zhang China 09/12/1991
7 Honglüe Zhao China 04/12/1989
12 Tong Zhou China 12/01/1990
6 Xiaogang Zhu China 06/10/1987
Forward
9 Leon Benko Croatia 11/11/1983
11 Bruno Meneghel Brazil 03/06/1987
16 Yunqi Nan China 06/10/1993
29 Bo Sun China 22/01/1991
33 Guowen Sun China 30/09/1993
18 Jinxian Wang China 12/01/1996
22 Dabao Yu China 18/04/1988
14 Xuebin Zhao China 12/01/1993
Manager
Yasuharu Kurata Japan 01/02/1963