Guizhou Hengfeng Season 2020/2021 35 Players/Coaches
Guizhou Hengfeng Season 2019/2020 41 Players/Coaches
Guizhou Hengfeng Season 2018/2019 32 Players/Coaches
Guizhou Hengfeng Season 2017/2018 32 Players/Coaches
Guizhou Hengfeng Zhicheng FC Season 2016/2017 34 Players/Coaches
Guizhou Hengfeng Zhicheng FC Season 2015/2016 32 Players/Coaches
Guizhou Zhicheng FC Season 2014/2015 30 Players/Coaches
Guizhou Zhicheng FC Season 2013/2014 15 Players/Coaches
Guizhou Zhicheng FC Season 2012/2013 7 Players/Coaches
Guizhou Zhicheng FC Season 2011/2012 3 Players/Coaches
Guizhou Zhicheng FC Season 2010/2011 2 Players/Coaches
Guizhou Zhicheng FC Season 2009/2010 2 Players/Coaches
Guizhou Zhicheng FC Season 2008/2009 2 Players/Coaches
Guizhou Zhicheng FC Season 2007/2008 2 Players/Coaches