Period Manager Country born
01/01/2020 - 31/12/2021 Xinxin Wang China 27/04/1981
01/03/2019 - 31/12/2019 Haitao Hao China 03/12/1968
07/06/2018 - 31/03/2019 Dan Petrescu Romania 22/12/1967
30/04/2017 - 06/06/2018 Gregorio Manzano Spain 11/03/1956
07/04/2016 - 29/04/2017 Bing Li China 16/03/1969
01/01/2015 - 06/04/2016 Mao Chen China 19/10/1981