Period Manager Country born
01/04/2021 - 31/12/2021 Javier Pereira Spain 13/05/1966
01/07/2020 - 31/12/2020 Ji Yang China 20/01/1973
27/09/2018 - 06/07/2020 Baoshan Wang China 13/04/1963
01/01/2018 - 31/12/2018 Dragan Talajić Croatia 25/08/1965
30/09/2017 - 31/12/2017 Guo Guangqi China 27/09/1965
13/06/2017 - 28/09/2017 Yasen Petrov Bulgaria 23/06/1968
03/06/2014 - 03/06/2017 Xiuquan Jia China 09/11/1963
30/11/2012 - 28/05/2014 Yaodong Tang China 17/02/1962
13/07/2012 - 31/12/2012 Xiangfu Shen China 27/05/1957
01/01/2012 - 14/07/2012 Jan Versleijen Netherlands 29/12/1955
01/01/2011 - 31/12/2011 Jo Bonfrere Netherlands 15/06/1946
01/01/2008 - 31/12/2010 Yaodong Tang China 17/02/1962
01/01/2007 - 31/12/2007 Xiuquan Jia China 09/11/1963