Period Manager Country born
28/12/2020 - 31/12/2021 Xiaopeng Li China 20/06/1975
01/01/2020 - 31/12/2020 José González Spain 14/10/1966
16/11/2017 - 31/12/2019 Tie Li China 18/05/1977
09/07/2017 - 09/11/2017 Yang Chen China 23/01/1977
25/03/2017 - 08/07/2017 Yaodong Tang China 17/02/1962
05/07/2016 - 24/03/2017 Ciro Ferrara Italy 11/02/1967
01/07/2016 - 04/07/2016 Junfeng Liu China 12/01/1968
15/07/2015 - 26/06/2016 Xiong Zheng China 05/02/1968
30/08/2014 - 15/07/2015 Bin Zheng China 04/07/1977
19/08/2013 - 31/12/2013 Jun Wang China 01/11/1964
22/04/2013 - 18/08/2013 Ljubiša Tumbaković Serbia 02/09/1952
01/07/2012 - 21/04/2013 Xiong Zheng China 05/02/1968