Group A
08/09/2019 01:00 Canada Canada - Cuba Cuba -:-
11/09/2019 00:15 Cuba Cuba - Canada Canada -:-
12/10/2019 00:06 USA USA - Cuba Cuba -:-
16/10/2019 00:30 Canada Canada - USA USA -:-
16/11/2019 00:15 USA USA - Canada Canada -:-
20/11/2019 00:30 Cuba Cuba - USA USA -:-
Group B
05/09/2019 23:00 Bermuda Bermuda - Panama Panama -:-
09/09/2019 01:00 Panama Panama - Bermuda Bermuda -:-
12/10/2019 02:00 Bermuda Bermuda - Mexico Mexico -:-
16/10/2019 03:00 Mexico Mexico - Panama Panama -:-
16/11/2019 03:00 Panama Panama - Mexico Mexico -:-
20/11/2019 03:00 Mexico Mexico - Bermuda Bermuda -:-
Group C
06/09/2019 23:00 Martinique Martinique - Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago -:-
10/09/2019 02:00 Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago - Martinique Martinique -:-
11/10/2019 00:00 Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago - Honduras Honduras -:-
14/10/2019 03:00 Honduras Honduras - Martinique Martinique -:-
15/11/2019 01:00 Martinique Martinique - Honduras Honduras -:-
18/11/2019 03:00 Honduras Honduras - Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago -:-
Group D
07/09/2019 23:00 Curaçao Curaçao - Haiti Haiti -:-
10/09/2019 23:00 Haiti Haiti - Curaçao Curaçao -:-
11/10/2019 02:00 Haiti Haiti - Costa Rica Costa Rica -:-
14/10/2019 01:00 Costa Rica Costa Rica - Curaçao Curaçao -:-
15/11/2019 03:00 Curaçao Curaçao - Costa Rica Costa Rica -:-
18/11/2019 01:00 Costa Rica Costa Rica - Haiti Haiti -:-