Final
01/03/2020 12:00 Hà Nội FC Hà Nội FC - Hồ Chí Minh City Hồ Chí Minh City 2:1 (2:1)