Referee Country W D L
Nikola Popov 13 7 4 2 0 3 0 0
Georgi Kabakov 10 1 2 7 1 3 0 0
Stanislav Stavrov 10 3 6 1 0 2 0 0
Georgi Davidov 8 2 1 5 1 1 0 0
Vladimir Valkov 8 5 1 2 1 2 0 0
Dragomir Draganov 7 2 2 3 0 0 0 0
Stanislav Todorov 7 2 2 3 0 0 0 0
Valentin Zhelezov 7 2 1 4 0 0 0 0
Volen Chinkov 6 2 1 3 0 0 0 0
Angel Bayalcaliev 5 2 1 2 0 1 0 0
Georgi Dimitrov 5 2 0 3 0 1 0 0
Nikolay Kolev 5 0 0 5 0 3 0 0
Ivaylo Stoyanov 5 2 2 1 0 0 0 0
Nikolay Yordanov 4 1 2 1 0 1 0 0
Angel Angelov 3 0 2 1 0 0 1 0
Petar Dorovski 3 0 1 2 0 0 0 0
Ivan Kirilov 3 2 0 1 0 1 0 0
Tasko Taskov 3 0 2 1 0 2 0 0
Martin Stoymenov 2 0 1 1 1 0 0 0
Stoyan Denev 2 0 1 1 0 1 0 0
Referee Country W D L
Anton Genov 2 1 0 1 0 0 0 0
Petar Kirilov 2 0 1 1 0 1 0 0
Aleksandar Kostadinov 2 1 1 0 0 1 0 0
Tsvetan Krastev 2 0 0 2 0 0 0 0
Vihren Manev 2 1 0 1 0 0 0 0
Radan Miryanov 2 1 0 1 0 0 0 0
Stefan Spasov 2 0 1 1 0 0 0 0
Tikhomir Aleksov 1 0 0 1 0 0 0 0
Ivo Andreev 1 0 1 0 0 0 0 0
Koljo Danev 1 0 0 1 0 0 0 0
Vladimir El-Khatib 1 1 0 0 0 0 0 0
Nedelcho Gadjalov 1 0 1 0 0 0 0 0
Radoslav Gidzhenov 1 0 1 0 0 0 0 0
Georgi Ginchev 1 0 0 1 0 0 0 0
Georgi Ivanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Georgi Nikolov 1 0 1 0 0 0 0 0
Stefan Pavlov 1 1 0 0 0 0 0 0
Hristo Ristoskov 1 1 0 0 0 0 0 0
Bojan Slavkov 1 0 0 1 0 1 0 0
Georgi Yordanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Ivelin Zanev 1 0 1 0 0 0 0 0