Referee Country W D L
Vitaliy Sevostsyanik 21 10 5 6 0 7 0 0
Sergey Tsinkevich 19 10 4 5 2 2 0 0
Denis Shcherbakov 16 12 0 4 0 3 0 0
Aleksey Kulbakov 14 6 4 4 0 6 0 0
Oleg Murashkevich 12 7 3 2 1 1 0 0
Vadim Panchenko 11 7 3 1 0 1 0 0
Andrey Vasilevich 10 7 1 2 1 2 0 0
Viktor Shimusik 10 6 3 1 0 3 0 0
Sergey Stetsurin 10 6 2 2 0 2 0 0
Oleg Cherepnev 9 2 3 4 0 3 0 0
Dmitriy Dolya 8 7 1 0 0 2 0 0
Igor Kruk 8 1 5 2 0 2 0 0
Sergey Lobatsevich 8 3 4 1 0 1 0 0
Dmitriy Dmitryev 6 4 1 1 0 0 0 0
Amin Kurgheli 6 4 2 0 0 2 1 0
Valeriy Velichko 4 3 0 1 1 0 0 0
Vladimir Ishchenko 4 1 1 2 0 0 0 0
Pavel Koronets 4 4 0 0 0 1 0 0
Evgeni Naumov 4 2 1 1 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 3 2 0 1 0 1 0 0
Referee Country W D L
Mikhail Lavskiy 3 1 1 1 0 0 0 0
Sergey Chistov 2 2 0 0 0 0 0 0
Anton Lashuk 2 2 0 0 0 0 0 0
Nikita Pireev 2 1 0 1 0 0 0 0
Ivan Safaryan 2 0 1 1 0 0 0 0
Andrey Soroka 2 0 0 2 0 0 0 0
Aleksandr Aliyev 1 0 1 0 0 0 0 0
Sascha Amhof 1 0 0 1 0 0 0 0
Furkat Atazhanov 1 1 0 0 0 0 0 1
Serghei Derenov 1 0 1 0 0 0 0 0
Christian Dingert 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrey Divakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Juri Frischer 1 1 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Karlsson 1 0 0 1 0 0 0 0
Svein Moen 1 0 1 0 0 1 0 0
Dumitru Muntean 1 0 0 1 0 1 0 0
Bardhyl Pashaj 1 0 0 1 0 0 0 0
Radu Petrescu 1 0 1 0 0 0 0 0
Dragan Petrović 1 0 0 1 0 0 0 0
Don Robertson 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Admir Šehović 1 1 0 0 0 0 0 0
Lasha Silagava 1 1 0 0 0 0 0 0
Ognjen Valjić 1 0 0 1 0 0 0 0
Mitja Žganec 1 0 0 1 0 0 0 0