Referee Country W D L
Aleksey Kulbakov 18 7 4 7 3 3 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 15 6 4 5 2 1 0 0
Sergey Tsinkevich 15 7 2 6 1 1 0 0
Vadim Panchenko 11 6 3 2 1 4 0 0
Denis Shcherbakov 11 5 3 3 1 3 0 0
Sergey Stetsurin 11 8 2 1 1 1 0 0
Igor Kruk 10 3 6 1 1 3 0 0
Viktor Shimusik 8 3 3 2 2 1 0 0
Oleg Murashkevich 8 4 2 2 1 0 0 0
Aleksandr Evnevich 7 5 2 0 3 1 0 0
Sergey Gorayutin 7 3 3 1 0 2 0 0
Andrey Vasilevich 6 3 2 1 1 2 0 0
Dmitriy Dolya 6 3 2 1 0 2 0 0
Sergey Lobatsevich 6 1 3 2 0 1 0 0
Oleg Cherepnev 5 2 2 1 0 3 0 0
Amin Kurgheli 5 3 1 1 0 1 0 0
Mikhail Lavskiy 5 2 1 2 0 1 0 0
Evgeni Naumov 4 4 0 0 2 0 0 0
Ivan Safaryan 4 3 1 0 1 1 0 0
Dmitriy Dmitryev 4 2 0 2 0 0 0 0
Referee Country W D L
Vladimir Ishchenko 4 1 1 2 0 1 0 0
Nikita Pireev 4 3 0 1 0 0 0 0
Sergey Chistov 3 1 1 1 0 2 0 0
Andrey Soroka 3 0 2 1 0 1 0 0
Valeriy Velichko 3 2 0 1 0 1 0 0
Þorvaldur Árnason 1 0 1 0 0 0 0 0
Cüneyt Çakır 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrey Divakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Ovidiu Haţegan 1 0 1 0 0 0 0 0
Georgi Kabakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Kristoffer Karlsson 1 0 0 1 0 0 0 0
Davit Kharitonashvili 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Krasnikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Giorgi Kruashvili 1 1 0 0 0 0 0 0
Michael Lerjéus 1 0 1 0 0 0 0 0
Dimitar Meckarovski 1 1 0 0 0 1 0 0
Roy Reinshreiber 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandar Stavrev 1 1 0 0 0 0 0 0
Marijo Strahonja 1 0 0 1 0 0 0 0
Julian Weinberger 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Bülent Yildirim 1 0 1 0 0 0 0 0