Referee Country W D L
Vitaly Godulyan 15 5 7 3 0 1 0 0
Evgen Gerenda 9 3 3 3 1 2 0 0
Andriy Shandor 9 1 3 5 1 1 0 0
Yuriy Mozharovsky 9 0 3 6 0 1 0 0
Viktor Shvetsov 8 2 5 1 0 4 0 0
Oleksandr Derdo 7 3 1 3 0 1 0 0
Yuri Hrysio 7 1 5 1 0 0 0 0
Igor Ishchenko 7 4 1 2 0 2 0 0
Orest Shmigelskiy 6 2 2 2 2 0 0 0
Oleksandr Ivanov 6 3 1 2 0 4 0 0
Yuriy Moseychuk 6 2 3 1 0 5 0 0
Anatoliy Abdula 5 1 2 2 0 1 0 1
Vladimir Sirenko 5 2 0 3 0 4 0 0
Evgen Abrosimov 4 2 1 1 0 0 0 0
Sergiy Berezka 4 2 1 1 0 0 0 0
Oleksandr Golovkov 4 0 3 1 0 1 0 0
Oleh Oriekhov 4 3 1 0 0 1 0 0
Igor Pokidko 4 2 2 0 0 2 0 0
Anatoliy Zhabchenko 4 3 1 0 0 1 0 0
Dmitry Zhukov 4 0 1 3 0 0 0 0
Referee Country W D L
Oleg Zubarev 4 2 1 1 0 1 0 0
Evgen Aranovskiy 3 0 0 3 0 0 0 0
Vitali Romanov 3 2 1 0 0 1 0 0
Konstantin Trukhanov 3 0 2 1 0 1 0 0
Yuriy Vaks 3 1 0 2 0 1 0 0
Anatolіy Zhosan 3 1 1 1 0 0 0 0
Oleg Derevinskiy 2 0 1 1 0 0 0 0
Sergey Lysenchuk 2 0 1 1 0 0 0 0
Mikhailo Rodionenko 2 1 0 1 0 0 0 0
Sergei Shebek 2 1 1 0 0 0 0 0
Jevgēnijs Vasjukovs 2 0 1 1 0 0 0 0
Yevgenij Venher 2 1 1 0 0 0 0 0
Aleksandr Abdula 1 1 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Bilokur 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Boyko 1 0 0 1 0 1 0 0
V. Denysiuk 1 0 0 1 0 1 0 0
Aleksandrs Golubevs 1 0 0 1 0 0 0 0
Yaroslav Kozyk 1 1 0 0 0 1 0 0
Dmitry Kutakov 1 0 1 0 0 1 0 0
Andriy Kuzmin 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Dmitrijs Naļivaiko 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Podushkin 1 0 0 1 0 1 0 0
Sergiy Skrypak 1 1 0 0 0 0 0 0
Andris Treimanis 1 0 0 1 0 0 0 0
Mārtiņš Veģeris 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrew Yablonsky 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergiy Zadiran 1 1 0 0 0 0 0 0