Referee Country W D L
Yusuke Araki 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitriy Dmitryev 1 0 0 1 0 0 0 0
Sadullo Gulmurodi 1 1 0 0 0 1 0 0
Pavel Koronets 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Lashuk 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitry Markov 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeni Naumov 1 0 1 0 0 0 0 0