Club career

01/1949 - 12/1952 Sarpsborg FK Forward
01/1946 - 12/1946 Sarpsborg FK Forward