Referee Country W D L
Ning Ma 13 5 5 3 2 0 0 0
Zhe Wang 10 3 0 7 0 0 0 0
Zhenlu Shi 8 5 2 1 1 1 0 0
Ming Fu 8 4 1 3 0 1 0 0
Li Jun 8 4 3 1 0 0 0 0
Zhizhi Zhao 7 4 1 2 1 0 0 0
Yejun Huang 7 3 1 3 0 0 0 0
Qi Fan 5 2 0 3 1 0 0 0
Milorad Mažić 5 3 0 2 1 0 0 0
Gang Zhou 5 2 1 2 1 0 0 0
Jin Wang 4 2 1 1 4 0 0 0
Li Ma 4 2 2 0 2 1 0 0
Jun Lin 4 1 2 1 0 1 0 0
Hang Xu 4 2 1 1 0 0 0 0
Lei Zhang 4 2 1 1 0 0 0 0
Mark Clattenburg 3 3 0 0 1 1 0 0
Kun Ai 3 1 1 1 0 1 0 0
Ammar Al Jenaibi 3 2 1 0 0 0 0 0
Xiaohu Hei 3 2 0 1 0 0 0 0
Ravshan Irmatov 3 0 1 2 0 0 0 0
Referee Country W D L
Haihe Li 3 1 0 2 0 0 0 0
Yinhao Shen 3 1 2 0 0 0 0 0
Di Wang 3 2 1 0 0 1 0 0
Fuxin Xu 3 0 3 0 0 0 0 0
Alireza Faghani 2 0 2 0 1 1 0 0
Xing Guan 2 2 0 0 1 0 0 0
Nawaf Shukralla 2 1 0 1 1 0 0 0
Mohammed Abdulla Hassan 2 1 0 1 0 0 0 0
Gang Chen 2 0 1 1 0 0 0 0
Kun Dong 2 1 1 0 0 0 0 0
Yi Huang 2 2 0 0 0 0 0 0
Hettikamkanamge Perera 2 0 0 2 0 0 0 0
Hai Tan 2 0 1 1 0 0 0 0
Jun Xia 2 2 0 0 0 0 0 0
Long Zhang 2 1 0 1 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 1 0 1 0 1 0 0 0
Liying Wu 1 1 0 0 1 0 0 0
Fuxin Xu 1 0 1 0 1 0 0 0
Ali Abdulnabi 1 0 1 0 0 0 0 0
Abdulrahman Al Jassim 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Mohamed Khamis Al Kuwari 1 0 0 1 0 0 0 0
Fahad Jaber Al Marri 1 0 0 1 0 1 0 0
Ali Sabah Adday Al Qaysi 1 0 0 1 0 0 0 0
Kurt Ams 1 1 0 0 0 0 0 0
Yusuke Araki 1 0 0 1 0 0 0 0
Mouood Bonyadifar 1 0 1 0 0 0 0 0
Sang-hyeop Chae 1 0 1 0 0 0 0 0
Matthew Conger 1 1 0 0 0 0 0 0
Jonas Eriksson 1 0 1 0 0 0 0 0
Dave Gantar 1 1 0 0 0 0 0 0
Chunhan Gu 1 0 1 0 0 0 0 0
Hao Guo 1 0 1 0 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 1 1 0 0 0 0 0 0
Jingyuan Jin 1 0 1 0 0 0 0 0
Zhong Jun 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktor Kassai 1 0 0 1 0 0 0 0
Hee-gon Kim 1 0 1 0 0 0 0 0
Valentin Kovalenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Lucien Laverdure 1 0 1 0 0 0 0 0
Sam-Ho Lee 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Haixin Li 1 0 0 1 0 0 0 0
Haitao Luo 1 1 0 0 0 0 0 0
Adham Makhadmeh 1 1 0 0 0 0 0 0
Hajime Matsuo 1 0 0 1 0 0 0 0
Radek Příhoda 1 1 0 0 0 0 0 0
Fan Qi 1 1 0 0 0 0 0 0
Arumughan Rowan 1 1 0 0 0 0 0 0
Il'giz Tantashev 1 0 1 0 0 0 0 0
Ben Williams 1 1 0 0 0 0 0 0
Chi-Tan Wong 1 0 0 1 0 0 0 0