Referee Country W D L
Jan Bronkhorst 2 1 0 1 0 0 0 0
Nikola Gelev 1 0 1 0 0 0 0 0
Nikolay Latychev 1 0 0 1 0 0 0 0
Piet Roomer 1 1 0 0 0 0 0 0
Tuinenburg 1 0 1 0 0 0 0 0
Viktor Vrhovac 1 1 0 0 0 0 0 0