Referee Country W D L
Di Wang 10 1 8 1 0 0 0 0
Kun Ai 9 2 5 2 0 0 0 0
Haixin Li 9 7 1 1 0 1 0 0
Ning Ma 9 4 3 2 0 2 0 0
Zhe Wang 9 4 1 4 0 0 0 0
Hai Tan 8 2 5 1 0 1 0 0
Lei Zhang 8 2 3 3 0 0 0 0
Xing Guan 7 5 0 2 0 0 0 0
Yejun Huang 7 2 3 2 0 0 0 0
Li Jun 7 3 2 2 0 1 0 0
Li Ma 7 5 1 1 0 0 0 0
Yinhao Shen 7 7 0 0 0 0 0 0
Ming Fu 6 2 2 2 0 0 0 0
Zhenlu Shi 6 2 2 2 0 0 0 0
Rancheng Tao 6 2 1 3 0 0 0 0
Jin Wang 4 2 0 2 0 0 0 0
Fuxin Xu 4 3 1 0 0 1 0 0
Long Zhang 4 2 1 1 0 1 0 0
Honghui Chen 3 2 1 0 0 0 0 0
Gang Chen 3 1 0 2 0 0 0 0
Referee Country W D L
Qi Fan 3 2 0 1 0 0 0 0
Chunhan Gu 3 0 2 1 0 1 0 0
Baojie Sun 3 3 0 0 0 0 0 0
Liang Zhao 3 2 0 1 0 0 0 0
Gang Zhou 3 1 1 1 0 0 0 0
Khalil Al Ghamdi 2 1 0 1 0 0 0 0
Xin Chen 2 2 0 0 0 1 0 0
Dae-woo Choi 2 1 1 0 0 0 0 0
Zhibiao He 2 1 1 0 0 0 0 0
Xiaohu Hei 2 1 0 1 0 0 0 0
Jun Jin 2 2 0 0 0 0 0 0
Zhong Jun 2 2 0 0 0 0 0 0
Lin Liu 2 0 0 2 0 0 0 0
Wenfeng Song 2 2 0 0 0 0 0 0
Bing Sun 2 1 0 1 0 0 0 0
Jun Xia 2 2 0 0 0 0 0 0
Hang Xu 2 1 0 1 0 0 0 0
Kaizi Yang 2 1 1 0 0 0 0 0
Zhizhi Zhao 2 1 0 1 0 1 0 0
Daud Abas 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Essam Abd El Fatah 1 1 0 0 0 0 0 0
Ali Al Badwawi 1 1 0 0 0 0 0 0
Abdullah Al Baloushi 1 0 0 1 0 0 0 0
Eric Braamhaar 1 1 0 0 0 0 0 0
Tony Chapron 1 0 0 1 0 0 0 0
Kun Dong 1 1 0 0 0 0 0 0
Horacio Elizondo 1 0 0 1 0 0 0 0
Alireza Faghani 1 0 1 0 0 0 0 0
Dave Gantar 1 0 0 1 0 0 0 0
Peter Green 1 0 0 1 0 0 0 0
Ravshan Irmatov 1 0 1 0 0 0 0 0
Gang Jin 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktor Kassai 1 1 0 0 0 0 0 0
Hee-gon Kim 1 0 0 1 0 0 0 0
Jianxun Kou 1 1 0 0 0 0 0 0
Sam-Ho Lee 1 0 1 0 0 0 0 0
Zheng Li 1 0 1 0 0 0 0 0
Haihe Li 1 0 0 1 0 0 0 0
Hajime Matsuo 1 0 0 1 0 0 0 0
Subkhiddin Mohd Salleh 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Saeid Mozaffarizadeh 1 0 0 1 0 0 0 0
Mauricio Navarro 1 1 0 0 0 1 0 0
Radek Příhoda 1 0 0 1 0 0 0 0
Fan Qi 1 1 0 0 0 0 0 0
Nawaf Shukralla 1 1 0 0 0 0 0 0
Rodolfo Sibrian 1 1 0 0 0 0 0 0
Nan Yang 1 0 0 1 0 0 0 0
Bo Yu 1 0 1 0 0 0 0 0
Liu Zhang 1 0 0 1 0 0 0 0