Referee Country W D L
Ryuji Sato 26 9 8 9 2 2 0 0
Nobutsugu Murakami 19 8 5 6 2 2 0 0
Hajime Matsuo 18 11 1 6 1 2 0 0
Yudai Yamamoto 16 7 3 6 1 2 0 0
Jumpei Iida 16 5 1 10 0 3 0 0
Minoru Tōjō 15 4 4 7 1 3 1 0
Hiroyuki Kimura 13 7 6 0 0 0 0 0
Takuto Okabe 12 1 6 5 2 1 0 0
Masaaki Iemoto 12 4 5 3 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 12 2 2 8 0 5 0 0
Yuichi Nishimura 11 2 4 5 1 3 0 0
Hiroyoshi Takayama 10 5 2 3 0 2 0 0
Toshmitsu Yoshida 10 5 3 2 0 2 0 0
Akihiko Ikeuchi 9 2 4 3 0 2 0 0
Futoshi Nakamura 8 5 1 2 1 1 0 0
Masuya Ueda 8 2 3 3 1 0 0 0
Kenji Ogiya 7 5 1 1 0 2 0 0
Koichiro Fukushima 6 3 0 3 1 0 0 0
Takuya Maeda 6 2 1 3 1 1 0 0
Itaru Hirose 6 2 0 4 0 2 0 0
Referee Country W D L
Yusuke Araki 4 1 1 2 0 1 0 0
Ryosuke Yamaoka 4 3 0 1 0 0 0 0
Abdullah Al Baloushi 3 2 0 1 1 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 3 3 0 0 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 3 1 0 2 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 2 0 0 2 0 0 0 0
Valentin Kovalenko 2 2 0 0 0 0 0 0
Koei Koya 2 0 0 2 0 0 0 0
Hayato Shimizu 2 1 0 1 0 1 0 0
Shoichiro Mikami 1 1 0 0 1 1 0 0
Khalil Al Ghamdi 1 0 0 1 0 0 0 0
Abdulrahman Al Jassim 1 0 1 0 0 0 0 0
Abdul Malik Bashir 1 1 0 0 0 0 0 0
William Collum 1 1 0 0 0 0 0 0
Ravshan Irmatov 1 0 1 0 0 1 0 0
Toru Kakinuma 1 0 0 1 0 0 0 0
Atsushi Kamimura 1 0 0 1 0 0 0 0
Shu Kawamata 1 1 0 0 0 0 0 0
Yosuke Kubota 1 0 0 1 0 0 0 0
Mingyu Ma 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Adham Makhadmeh 1 1 0 0 0 0 0 0
Szymon Marciniak 1 0 1 0 0 0 0 0
Kazuhiko Matsumura 1 1 0 0 0 0 0 0
Mohammed Abdulla Mohammed 1 1 0 0 0 0 0 0
Saeid Mozaffarizadeh 1 0 1 0 0 1 0 0
Hirokazu Otsubo 1 0 0 1 0 0 0 0
Mohanad Qasim Eesee Sarray 1 0 0 1 0 1 0 0
Hai Tan 1 1 0 0 0 0 0 0
Ryo Tanimoto 1 0 1 0 0 0 0 0
Il'giz Tantashev 1 1 0 0 0 0 0 0
Ben Williams 1 0 1 0 0 0 0 0