Referee Country W D L
Sergey Lapochkin 12 3 4 5 0 1 0 0
Sergey Ivanov 11 4 4 3 0 5 0 0
Vasiliy Kazartsev 10 3 5 2 1 0 0 0
Vladislav Bezborodov 10 4 3 3 0 1 0 0
Kirill Levnikov 9 5 0 4 0 2 0 0
Nikolay Voloshin 6 0 2 4 1 0 0 0
Vitaliy Meshkov 6 1 4 1 0 1 0 0
Mikhail Vilkov 6 0 2 4 0 1 0 0
Sergey Karasev 5 0 2 3 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 5 0 1 4 0 1 0 0
Aleksey Matyunin 5 1 4 0 0 1 0 0
Vladimir Moskalev 5 3 0 2 0 2 0 0
Ivan Sidenkov 4 1 0 3 0 0 1 0
Aleksey Sukhoy 3 2 1 0 2 0 0 0
Aleksey Eskov 3 1 2 0 1 1 0 0
Aleksandr Borisov 3 1 2 0 0 0 0 0
Igor Fedotov 3 2 0 1 0 2 0 0
Igor Panin 3 1 1 1 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 3 0 1 2 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 3 3 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Sergey Kulikov 2 1 0 1 1 2 0 0
Yury Aponasenko 2 1 1 0 0 0 0 0
Timur Arslanbekov 2 1 1 0 0 0 0 0
Evgeny Kukulyak 2 1 0 1 0 0 0 0
Artem Lyubimov 2 1 0 1 0 1 0 0
Oleg Sokolov 2 0 1 1 0 0 0 0
Aleksey Amelin 1 0 0 1 0 1 0 0
Anton Anopa 1 0 0 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrey Fisenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Juri Frischer 1 0 0 1 0 0 0 0
Anton Frolov 1 0 0 1 0 0 0 0
Kristoffer Hagenes 1 1 0 0 0 0 0 0
Massimiliano Irrati 1 0 0 1 0 1 0 0
Aleksandr Mashlyakevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Nikolaev 1 0 1 0 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 1 0 0 1 0 1 0 0
Ranel Ziyakov 1 1 0 0 0 0 0 0