Referee Country W D L
Vitaliy Sevostsyanik 13 7 3 3 1 1 0 0
Sergey Stetsurin 13 3 4 6 1 3 0 0
Viktor Shimusik 10 3 5 2 6 1 0 0
Pavel Koronets 10 0 5 5 1 2 0 0
Andrey Vasilevich 9 4 2 3 3 1 0 0
Amin Kurgheli 8 2 1 5 3 1 0 0
Sergey Tsinkevich 8 3 3 2 1 0 0 0
Dmitriy Dolya 8 1 5 2 0 2 0 0
Dmitriy Dmitryev 6 0 1 5 1 0 0 0
Denis Shcherbakov 5 2 1 2 2 1 0 0
Sergey Lobatsevich 5 2 1 2 0 1 0 0
Aleksey Kulbakov 4 1 0 3 0 0 0 0
Sergey Krasnikov 2 2 0 0 2 1 0 0
Vadims Direktorenko 2 1 0 1 1 0 0 0
Andrey Divakov 2 2 0 0 0 0 0 0
Vladimir Ishchenko 2 0 0 2 0 1 0 0
Adrien Jaccottet 2 0 1 1 0 1 0 0
Igor Kruk 2 1 0 1 0 0 0 0
Bojan Nikolić 2 0 0 2 0 0 0 0
Mohammed Al Hakim 1 1 0 0 1 0 0 0
Referee Country W D L
Georgi Kabakov 1 0 0 1 1 1 0 0
Jens Maae 1 0 0 1 1 0 0 0
Kristo Tohver 1 0 1 0 1 0 0 0
Suren Baliyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Cüneyt Çakır 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Chistov 1 0 1 0 0 1 0 0
William Collum 1 0 0 1 0 0 0 0
Ricardo De Burgos Bengoetxea 1 0 1 0 0 0 0 0
Vasilis Dimitriou 1 0 0 1 0 0 0 0
Alain Durieux 1 1 0 0 0 1 0 0
Sergey Gorayutin 1 0 1 0 0 1 0 0
Nejc Kajtazović 1 0 0 1 0 1 0 0
Kristoffer Karlsson 1 0 0 1 0 0 0 0
Chris Kavanagh 1 1 0 0 0 0 0 0
Lazar Lukić 1 0 0 1 0 1 0 0
Oleg Murashkevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Erez Papir 1 0 0 1 0 1 0 0
Omar Pashayev 1 1 0 0 0 0 0 0
Anasthasios Sidiropoulos 1 0 0 1 0 1 0 0
Aleksandar Stavrev 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Ognjen Valjić 1 0 1 0 0 1 0 0
Julian Weinberger 1 0 1 0 0 0 0 0