Club career

Guizhou Hengfeng
China
Defender
02/2019 - 12/2021
#43
01/2018 - 12/2018 Guizhou Hengfeng II Defender