Referee Country W D L
Jun Xia 6 4 0 2 0 1 0 0
Yinhao Shen 4 3 1 0 0 0 0 0
Xin Chen 3 0 0 3 0 2 0 0
Chunhan Gu 3 1 0 2 0 1 0 0
Yejun Huang 3 1 0 2 0 0 0 0
Pan Li 3 2 1 0 0 0 0 0
Zhao Liu 3 3 0 0 0 0 0 0
Ning Ma 3 2 0 1 0 1 0 0
Ye Ma 3 0 2 1 0 1 0 0
Zhenlu Shi 3 0 1 2 0 1 0 0
Liying Wu 3 2 1 0 0 1 0 0
Long Zhang 3 2 0 1 0 1 0 0
Xing Guan 2 1 0 1 0 1 0 0
Haitao Luo 2 1 1 0 0 0 0 0
Minghui Niu 2 1 0 1 0 0 0 0
Kun Tang 2 1 0 1 0 0 0 0
Nan Yang 2 1 0 1 0 0 0 0
Bo Yu 2 1 0 1 0 0 0 0
Xiaochen Zhang 2 0 0 2 0 0 0 0
Sang-hyeop Chae 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Yige Dai 1 0 1 0 0 1 0 0
Kun Dong 1 0 0 1 0 0 0 0
Yi Huang 1 1 0 0 0 0 0 0
Jingyuan Jin 1 1 0 0 0 0 0 0
Jun Jin 1 0 1 0 0 0 0 0
Jianxun Kou 1 0 0 1 0 0 0 0
Haixin Li 1 1 0 0 0 0 0 0
Zheng Li 1 1 0 0 0 0 0 0
Jun Lin 1 0 0 1 0 0 0 0
Li Ma 1 1 0 0 0 0 0 0
Milorad Mažić 1 1 0 0 0 0 0 0
Memetjan Memetjan 1 0 1 0 0 1 0 0
Pavel Orel 1 1 0 0 0 0 0 0
Xing Qi 1 1 0 0 0 0 0 0
Shunqi Tang 1 1 0 0 0 0 0 0
Tao Wan 1 1 0 0 0 0 0 0
Wei Wang 1 0 1 0 0 1 0 0
Qiangqiang Xu 1 0 0 1 0 0 0 0
Kaizi Yang 1 0 1 0 0 0 0 0
Zhizhi Zhao 1 1 0 0 0 0 0 0