Referee Country W D L
Marios Christoforou 5 1 3 1 0 0 0 0
Vasilis Dimitriou 3 1 0 2 0 1 0 0
Giorgos Nikolaou 3 2 1 0 0 0 0 0
Loukas Soteriou 3 0 2 1 0 0 0 0
Konstantinos Fotiou 2 0 0 2 0 0 0 0
Thomas Hadjivassiliou 2 1 0 1 0 1 0 0
Demetris Koumi 2 1 1 0 0 0 0 0
Alan Sant 2 0 0 2 0 0 0 0
Chrysovalantis Theouli 2 1 1 0 0 0 0 0
Petri Viljanen 2 1 0 1 0 0 0 0
Antti Munukka 1 0 1 0 1 0 0 0
Menelaos Antoniou 1 1 0 0 0 0 0 0
Andreas Argyrou 1 0 1 0 0 0 0 0
Kyriakos Athanasiou 1 1 0 0 0 0 0 0
Tamás Bognár 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Boyko 1 0 1 0 0 0 0 0
Jérôme Brisard 1 0 0 1 0 1 0 0
Ioannis Christodoulou 1 0 1 0 0 0 0 0
Ricardo De Burgos 1 0 1 0 0 0 0 0
Marco Di Bello 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Andreas Ekberg 1 1 0 0 0 0 0 0
Stéphanie Frappart 1 0 0 1 0 0 0 0
George Găman 1 0 1 0 0 0 0 0
Panagiotis Hadjigeorghiou 1 1 0 0 0 0 0 0
Eldorjan Hamiti 1 0 0 1 0 0 0 0
Alejandro Hernández Hernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Dennis Higler 1 0 1 0 0 0 0 0
Enea Jorgji 1 0 1 0 0 0 0 0
Georgi Kabakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Karlsson 1 0 0 1 0 0 0 0
Andreas Konstantinou 1 0 0 1 0 0 0 0
Morten Krogh 1 0 1 0 0 0 0 0
Ivan Kružliak 1 1 0 0 0 0 0 0
Allard Lindhout 1 0 1 0 0 0 0 0
Barbeno Luca 1 0 0 1 0 0 0 0
Fabio Maresca 1 0 0 1 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 1 0 1 0 0 0 0 0
Genc Nuza 1 0 1 0 0 0 0 0
Rade Obrenović 1 0 0 1 0 0 0 0
Tihomir Pejin 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Irfan Peljto 1 1 0 0 0 0 0 0
Radu Petrescu 1 1 0 0 0 0 0 0
Jérémie Pignard 1 0 0 1 0 0 0 0
Kostas Psevdiotis 1 1 0 0 0 0 0 0
Urs Schnyder 1 0 0 1 0 0 0 0
Kristo Tohver 1 0 0 1 0 0 0 0
Leontios Trattou 1 0 0 1 0 0 0 0
Andris Treimanis 1 0 0 1 0 0 0 0