Opponent W D L
Bradford City Bradford City 1 0 0 1 0 0 0 0