Referee Country W D L
Igor Kruk 14 5 2 7 2 2 0 0
Sergey Tsinkevich 14 2 3 9 2 0 0 0
Dmitriy Dmitryev 12 7 3 2 4 0 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 11 4 4 3 6 4 0 0
Andrey Soroka 10 2 1 7 3 0 0 0
Denis Shcherbakov 10 0 3 7 1 3 0 0
Nikita Pireev 9 4 1 4 1 1 0 0
Vadim Panchenko 8 2 0 6 3 0 0 0
Oleg Cherepnev 7 2 1 4 3 1 0 0
Evgeni Naumov 7 1 2 4 0 2 0 0
Andrey Divakov 6 3 1 2 2 0 0 0
Aleksey Kulbakov 6 2 3 1 2 1 0 0
Dmitriy Dolya 6 2 2 2 1 2 0 0
Pavel Koronets 6 3 1 2 0 0 0 0
Sergey Stetsurin 5 1 2 2 2 1 0 0
Sergey Gorayutin 5 0 2 3 0 1 0 0
Igor Bosca 4 2 1 1 4 0 0 0
Vladimir Ishchenko 4 2 1 1 2 0 0 0
Sergey Lobatsevich 4 1 0 3 1 0 0 0
Andrey Vasilevich 4 2 1 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Veaceslav Banari 3 1 1 1 1 0 0 0
Iurie Covtun 3 3 0 0 1 1 0 0
Stanislav Leu 3 2 0 1 1 0 0 0
Dumitru Muntean 3 1 1 1 1 1 0 0
Ivan Safaryan 3 2 0 1 1 0 0 0
Andrei Breguța 3 1 0 2 0 1 0 0
Mikhail Lavskiy 3 1 0 2 0 0 0 0
Viktor Shimusik 3 1 1 1 0 1 0 0
Petru Stoianov 2 1 1 0 1 0 0 0
Aleksandr Evnevich 2 0 2 0 0 0 0 0
Roman Jitari 2 1 0 1 0 1 0 0
Amin Kurgheli 2 1 0 1 0 2 0 0
Gennadiy Levchuk 2 1 1 0 0 0 0 0
Oleg Murashkevich 2 1 0 1 0 0 0 0
Andrei Cojocaru 1 1 0 0 1 0 0 0
Lukas Fähndrich 1 0 0 1 1 0 0 0
Vasilios Fotias 1 0 0 1 1 0 0 0
Alexandru Stefciuc 1 1 0 0 1 0 0 0
Alexandru Tean 1 1 0 0 1 0 0 0
Andrei Ceban 1 0 0 1 0 1 0 0
Referee Country W D L
Sergey Chistov 1 1 0 0 0 1 0 0
Andrei Diordiev 1 1 0 0 0 0 0 0
Juri Frischer 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Krasnikov 1 0 1 0 0 0 0 0
Anton Lashuk 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Luca 1 0 0 1 0 0 0 0
Ion Orlic 1 0 0 1 0 0 0 0
Novo Panić 1 0 1 0 0 0 0 0
Dragan Petrović 1 1 0 0 0 0 0 0
Gabriel Tupicica 1 1 0 0 0 0 0 0