Referee Country W D L
Ivaylo Stoyanov 3 1 2 0 0 3 0 0
Stanislav Todorov 3 0 1 2 0 0 0 0
Georgi Davidov 2 0 0 2 0 0 0 0
Valentin Zhelezov 2 0 0 2 0 0 0 0
Ivo Andreev 1 0 1 0 0 1 0 0
Georgi Dimitrov 1 1 0 0 0 0 0 0
Dragomir Draganov 1 0 0 1 0 1 0 0
Vladimir El-Khatib 1 1 0 0 0 0 0 0
Radoslav Gidzhenov 1 0 1 0 0 0 0 0
Georgi Kabakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikolay Kolev 1 0 0 1 0 0 0 0
Georgi Nikolov 1 0 1 0 0 0 0 0
Ivelin Zanev 1 0 1 0 0 0 0 0