Club career

Guizhou Hengfeng
China
Forward
01/2019 - 12/2021
#12
01/2018 - 12/2018 Guizhou Hengfeng II Forward