Referee Country W D L
Gang Chen 9 4 1 4 0 1 0 0
Yinhao Shen 9 5 1 3 0 0 0 0
Liying Wu 6 1 4 1 0 2 0 0
Caiwei Liang 5 3 1 1 1 0 0 0
Yige Dai 4 1 2 1 0 2 0 0
Ye Ma 4 0 2 2 0 1 0 0
Milorad Mažić 4 3 1 0 0 1 0 0
Xing Guan 3 2 1 0 0 1 0 0
Hao Guo 3 0 1 2 0 0 0 0
Jingyuan Jin 3 0 0 3 0 0 0 0
Xiufeng Liu 3 3 0 0 0 1 0 0
Zhaojun Qiu 3 1 1 1 0 1 0 0
Zhenlu Shi 3 2 0 1 0 0 0 0
Tao Wan 3 2 1 0 0 1 0 0
Jin Wang 3 1 0 2 0 0 0 0
Jun Xia 3 1 0 2 0 0 0 0
Qi Xing 3 2 1 0 0 0 0 0
Bo Yu 3 1 1 1 0 1 0 0
Lei Zhang 3 1 1 1 0 1 0 0
Jianxun Kou 2 1 0 1 1 2 0 0
Referee Country W D L
Kaizi Yang 2 1 1 0 1 0 0 0
Yong Cui 2 0 0 2 0 0 0 0
Yi Huang 2 1 1 0 0 0 0 0
Zheng Li 2 1 1 0 0 0 0 0
Haixin Li 2 1 1 0 0 0 0 0
Pan Li 2 0 1 1 0 0 0 0
Lin Liu 2 0 0 2 0 1 0 0
Wei Liu 2 0 2 0 0 1 0 0
Ning Ma 2 1 1 0 0 0 0 0
Memetjan Memetjan 2 1 0 1 0 0 0 0
Xing Qi 2 1 1 0 0 0 0 0
Lei Sun 2 1 0 1 0 0 0 0
Shunqi Tang 2 1 0 1 0 2 0 0
Wei Zhen 2 0 1 1 0 1 0 0
Mark Clattenburg 1 0 0 1 0 1 0 0
Kun Dong 1 0 1 0 0 0 0 0
Ming Fu 1 0 0 1 0 1 0 0
Peng Gao 1 1 0 0 0 0 0 0
Chunhan Gu 1 0 1 0 0 0 0 0
Xiaohu Hei 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Yejun Huang 1 0 1 0 0 1 0 0
Songshang Liang 1 1 0 0 0 0 0 0
Jun Lin 1 0 1 0 0 0 0 0
Shaocheng Liu 1 0 1 0 0 0 0 0
Zhao Liu 1 1 0 0 0 0 0 0
Haitao Luo 1 0 1 0 0 0 0 0
Yuchen Mu 1 0 0 1 0 1 0 0
Xiaohan Qin 1 1 0 0 0 0 0 0
Di Wang 1 0 1 0 0 0 0 0
Wei Wang 1 1 0 0 0 0 0 0
Zhe Wang 1 0 0 1 0 0 0 0
Nan Xiao 1 0 1 0 0 0 0 0
Nan Yang 1 1 0 0 0 0 0 0
Long Zhang 1 0 0 1 0 0 0 0
Xiaochen Zhang 1 0 1 0 0 0 0 0
Zhizhi Zhao 1 1 0 0 0 0 0 0
Gang Zhou 1 0 0 1 0 1 0 0